Trastfåglar - mandarinand
Buskskvätta

Buskskvätta